Raportul financiar – Statutory account

Rapoartele financiare anuale – Staturory or annual accounts 

Dacă aveți o companie în UK trebuie să trimiteți anual bilanțul și declarațiile fiscale numite ‘statutory accounts’. Acestea se pregătesc din evidențele financiare, la sfârșitul exercițiului financiar al companiei dvs. și trebuie trimise anual către:

  • Companies House
  • HM Revenue and Customs (HMRC), ca parte a Company Tax Return

Aveți termene limită diferite pentru trimiterea documentelor, dar este posibil să le puteți trimite în același timp. În statutory accounts trebuie să includeți:

  • un bilanț, care arată valoarea a tot ceea ce compania deține, datorează și îi este datorat în ultima zi a exercițiului financiar,
  • declarația de profit și pierdere, care indică vânzările, costurile de administrare și profitul sau pierderile înregistrate de companie în cursul exercițiului financiar,
  • raportul unui director (dacă nu sunteți o “micro-entitate”)
  • note detaliate cu explicații despre bilanț și declarațiile de profit și pierdere.

Aveți nevoie de mai multe detalii despre închiderea companiei sau despre alte servicii contabile?

Contactați experții contabili Super Financial Limited la
02089250070
07570753160

Super Financial - Your Consultancy Partner

Articole Similare